Page:Sibu Congkan Xubian403-沈與求-沈忠敏公龜谿集-4-4.djvu/94

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


蓓藟之星懸兮葩萼爛其紛敷中鬱勃而旁分兮熒

明滅而欲無乍晻曀而蔽虧兮卒勤余之翦除悼飛

蛾之撲縁兮猶若擷芳而採腴童子旁睨而竊笑兮

曰此吉占奚忽諸茍禦福其不祥兮余豈廢書而改

圖憂喜聚門唯所召兮獨何為此華之覬覦彼九華

之威蕤兮灼百和之淳蘇散春風之列炬兮導珠翠

與笙竽挾光景以舒秀兮紛榮落之自如豈其規福

而樂黮闇兮蓋以衆而函胡相風釭之一枝兮屬山

澤之臞儒辨牛毛之瑣細兮忌鶴彩之縈紆縁桐君