Page:Sibu Congkan Xubian403-沈與求-沈忠敏公龜谿集-4-4.djvu/98

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


月卿之列授兹星使之權正行人之官雖云將幣過

諸侯之國固許致饔知府某官喜覿儀形願聞規畫

肆筵設席考禮度於故常鼓瑟吹笙按樂音之純繹

儻劇厭厭之飲庶觀秩秩之容但某等猥以賤工叨

居樂部宜有口號上瀆台顔

九重簡注輟名卿仗節東來為逺人貢篚百年旌屬

國使軺千里導陪臣遵塗行對三山曉開燕爭看一

笑春無疾其驅今有詔趣歸掃槖侍嚴宸

  館待高麗進奉使樂詔