Page:Sibu Congkan Xubian446-許謙-許白雲文集-1-1.djvu/110

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


為氏者則皆文叔之裔也克勤生扵真㝎雖阻河帶江相

去數千里要其始固吾族也其侍親宦逰而南来䏻自奮

厲好學不倦孜孜汲汲扵文字間者有年矣謂學者将以

行之嘗小試扵三衢清獻書院引誘後學循循有道有司

為其賢為其多聞也舉之扵州州升之憲府以考其實上

之宣府以授其任今俾之分教新昌以克勤之才之羙而

為之盖綽綽乎有餘𥙿也抑愚嘗有𠩄聞記問之學不𠯁

為人師况小言破道小辨害義克勤之賢當不止扵博聞

記問而巳若曰致廣大而盡精微則有六經四書在君其

熟味之以求聖賢之功用乎今駸駸功名之㑹将挈挈而

行矣其扵克勤年雖若兄弟而其議論文采皆非𠩄䏻及

既沗同姓又辱同門扵其行也敬書聞扵師者送之不惟