Page:Sibu Congkan Xubian446-許謙-許白雲文集-1-1.djvu/114

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


行状

  總管黒軍石抺公行状

公諱庫祿滿姓石抺氏遼陽大寧人契丹太祖后蕭氏䏻用

兵太祖併一諸部擊滅隣國侵軼中夏以大其國家后與

有力焉故世后皆蕭氏而蕭遂爲右族金㓕契丹易蕭爲

石抺氏公四世祖庫烈兒閔宗國淪亡誓不食金粟率部

落逺徙窮朔以復讎爲志曽祖脫羅華察耳招来懐輯徒

衆益盛祖野仙饒智畧喜𮪍射年少任侠尚氣金聞之欲

縻以爵深晦匿以自全 太祖皇帝龍興挺身而歸出竒

計单𮪍掩取金東京金一旦失扵重鎮遂震讋莫䏻抗

王師従下北京㝎幽燕席卷青齊収地數千里拜御史大

夫上将軍特将擊蠡州死之父查刺剛勇善射有父風先