Page:Sibu Congkan Xubian446-許謙-許白雲文集-1-1.djvu/124

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


許白雲先生文集卷之三   金䑓李伸編集

 啓

  荅潘明之啓𨐌亥嵗以厚幣相招欲使廢學家塾辭之維書來欲不廢學而受幣

金華後學許某

右某啓伏以賢如SKchar叔知管仲而分財貴若陳蕃禮徐卿

而下榻古來交𢍆素尚心孚雖云同氣而相求盖亦善敬

而可久拍肩執𬒮以為合莫逃子厚之譏巧言令色鮮矣

仁宜服仲尼之訓責善者朋友之道為利乃盜蹠之徒嵗

在龍蛇始識荆州之面日陪燕喜寕鄙牛醫之兒入幙為

賔升堂拜毋揷架三萬軸許觀人間未見之書主家十二

樓時覩帳後𠩄列之樂反覆䆒六經之藴奥上下謨千載

之興衰風雨對床𤇆雲入筆𩔖律呂之相應曽塤筦之不