Page:Sibu Congkan Xubian446-許謙-許白雲文集-1-1.djvu/126

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


傳家東萊之舊學讀淑人紫陽之遺書此秀才展拓得開

積誠意豈有不動筦庫飽韭溪之風月冠綬為花縣之神

仙薦剡先馳飛騰可兾暴公子之名聞巳舊宜𬒳繡衣而

来劉更生之學積既深終植青藜而照然以軒冤為餘事

長抱簡編以自娱重煩行人之再三𣣔得愚者之一慮如

某者卑汚無似齷齪自将謂居交際之間宜急義利之辨

龍門深𮟏倘䏻容俗客之登魚書殷勤勿復通方兄之意

其為報謝罔暨敷陳謹具啓事捧詣堦墀祗𠉀塵謝伏惟

熏慈俯賜鑒念不宣謹啓正月 日金華後學許某啓

  上憲使劉約齋啓辭舉茂異

一經猶抱惧皓首而無成三語初投喜青霄之有援立身

何似知巳難酬伏念某家故業儒㓜甞承學属宇宙之遷