Page:Sibu Congkan Xubian446-許謙-許白雲文集-1-1.djvu/171

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


校之外豈有遺材乎如伊傅太公之倫學成而𨼆者也堯

之舉舜也何如曰陶唐之學其詳良不可得聞而堯舜性

者也亘古今一舜耳當此之時比屋可封則其教化亦可

知矣禮樂至周而大備非聖人之自私也理也𫝑也吾故

曰為治者不本扵學校不法扵三代未見其可也

  朋黨論

余讀歐陽子朋黨論洞見小人之情状嗟乎君子之生斯

世何其不幸歟愚以為朋黨之禍固小人為之亦世道衰

而君子少也何也以其可以名指而數計也唐虞之民比

屋可封可以名指而數計乎惟時小人則可以數計曰共

工曰驩兠曰三苗之君曰鯀堯舜之世指小人之名而數

計之足以見天下皆君子而惟四小人也眀黨之論興亦