Page:Zhengao part 1.djvu/20

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


當那得行?」又答曰:「當避之耳。」又-{云}-:「避之佳,故不如目不見乃佳。」

右南嶽夫人言自此後諸真共語耳。

又-{云}-:「《寶神經》是裴清靈錦囊中書,侍者常所帶者也。裴昔從紫微夫人授此書也,吾亦有俱如此,寫西宮中定本。」

問西宮所在,答-{云}-:「是玄圃北壇,西瑤之上台也。天真珍