页面:Gujin Tushu Jicheng, Volume 786 (1700-1725).djvu/11

维基文库,自由的图书馆
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


仓粮,及提督象马牛羊等房草豆。

三年,令各卫仓粮放支尽绝,盘有糠秕米尘,给与屯 军粪田。

三年,革宣府大同各卫仓军,斗拨囚人充当。

三年,添设山东按察司佥事一员,总理登莱青三府。 沿海仓粮,其各仓旧隶卫所者俱改隶有司。

又添设陕西布政司、参议按察司佥事各一员,于甘 肃,监收仓粮。

又令御史一员,巡视陕西行都司边卫仓粮。

又令陕西延安府阜益广,有永盈,常积宁塞五仓,并 庆阳府,定边仓户部差主事一员,提督收放。

三年,令广西、云南、四川布按二司,各委堂上官一员, 计议各处仓粮量,存三年支用附馀之数,先尽调拨。 附近官军人等关支再有馀数,照依时价,粜卖银两, 准作官军俸粮。

正统五年,添设郎中主事五员,分投提督德州仓,并 象马房等仓场收放。

五年,添设保德州判官一员,于偏头关仓监收支粮。 龙门守御千户所吏目一员,监收支粮。

正统五年,令各卫所屯军,有因水旱子粒无收缺食 者,照缺食民人事,例赈济。候秋成还。

正统五年,奏准各处预备仓,凡侵盗私用,冒借亏欠 等项,粮储查追完足,免治其罪,其侵盗证佐明白不 服赔偿者,准土豪及盗用官粮论罪。

又议准,凡民人纳谷一千五百石,请敕奖为义民,仍 免本户杂泛差役。三百石以上,立石题名,免本户杂 泛差役二年。

又敕广西布按二司,并巡按等官,查勘预备仓粮,内 有借用未还并亏折等项,着落经手人户,供报追赔。 其犯在赦前者,定限完日,悉宥其罪赦。后犯者追完 照例纳米赎罪。若限外不完者,不论赦前后,连当房 妻小,发辽东边卫充军。

又令六部都察院推选属官领敕,分投总督。各布按 二司并府州县官处置预备仓粮,仍令巡抚侍郎并 都御史等官,兼总其事。

又令军民人等各验丁田,自愿出粟,备荒者听从其 便,官府不许逼抑科扰。

又令各处预备仓,或为豪民占据,责令还官,或年深 损坏,量加修葺,其倒塌不存者,官为照旧起盖。 又令各处预备仓,凡民人自愿纳米麦细粮一千石 之上,杂粮一千石之上,请敕奖谕。

正统六年,令福建各卫所仓改隶有司,各府县添设 管粮通判县丞各一员。

六年,令巡抚南直隶都御史兼理浙江嘉兴湖州二 府税粮。

正统七年,令本部每岁委员外郎,或主事一员,提督 仓粮注销粮数。

七年,榜谕各卫差委监支官军月粮头目,不许擅立 大小。把总名色及官攒人等通同作弊违者,令巡仓 御史并户部管粮官拏问。

七年,令福建布政司,凡预备仓粮给借饥民每米一 石,候有收之,年折纳稻谷二石五斗还官。

正统九年,添设户部主事于山海关,提督收放,兼巡 视永平府界岭口、刘家口、喜峰口、仓场。

九年,添设四川布政司参议一员,提督盐井等卫边 仓。

正统十年,令总督在京通州仓侍郎,兼提督临清徐 州淮安等处仓粮。

正统十一年,题准将永平、山海界、岭口、林南、东店等 仓,令山海卫管粮主事,管理其遵化蓟州喜峰等处 粮草,令总兵管理,及山东佥事,协同参议兼管。 十一年,添设山西按察司副使一员,管理大同粮储。 又添设蔚州同知一员,提督柴沟堡仓收支。

十三年,添设山东日照县佐贰官一员,管本县备倭 一所,及安东卫守城二所仓粮。

又添设陕西按察司副使二员,与见任副使佥事,轮 流于甘肃、宁夏等仓,监督收放。

正统十四年,令内外各仓场监督收放粮草,郎中主 事等官,一年一代,回日备开数目缴部,仍将经行卷 簿相沿交割,若有亏折欺蔽续差官员径自具奏。 十四年,革大军仓官攒军斗多馀之数,止留大使一 员,副使一员,攒典二名,军斗二十名。

景泰二年,革南京总督仓场侍郎,仍令副都御史一 员总督。

二年,改贵州永宁卫仓,隶四川布政司,添设都事一 员,监督收放。

景泰三年,令南京各仓场监督官,收放粮草,托故回 家,致官攒人等徇私作弊者,照阘茸事例起,送吏部。 三年,添设山东布按二司,佐贰官各一员,于辽东管 理定辽左等二十五卫粮储。

又令各司府州县起运南京仓粮,各委堂上官一员