Page:Sibu Congkan2085-阮阅-增修诗话总龟-12-11.djvu/51

维基文库,自由的图书馆
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 人非谁似东坡老白首忘机记取西湖西畔正暮山好

 处空翠烟霏算诗人相得如我与君希约他年东还海

 道愿谢公雅志莫相违西州路不应回首为我沾衣晋

 书谢安虽受朝𭔃然东山之志始末不渝每形扵言色

 及镇新城尽室而行造汎海之装𣣔湏经略粗定自海

 道还东雅志未就遂遇疾笃还都寻薨羊昙为安所

 爱重安薨后辍乐弥年行不由西州路尝因大醉不觉

 至州门左右曰曰此西州门昙悲感以马䇿扣扉诵曹

 子建诗曰生存华屋处零落㱕山丘因恸哭而去东坡

 用此故事若世俗之论必以为成䜟矣然其词石刻后

 东坡自题云元祐六年三月六日余以东坡先生年谱