Page:Sibu Congkan Xubian110-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-012.djvu/101

维基文库,自由的图书馆
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  天下冤之晏兄暹爲汾州刺史天資疾惡建中末召爲御史大夫盧𣏌憚其嚴更薦于欣代之終潮

  州刺史晏孫𪷟舉進士累官給事中以才爲李德裕所知暹孫潼擢進士厯京兆尹山南有劇賊潼

  直叩其壘諭降之累遷西川節度使南詔懼其威信不敢犯邊呉漵濮陽人章敬呉皇后之弟

  建中初遷金吾大將軍朱泚反詔大臣持節慰曉德宗顧左右無敢行漵曰陛下不以臣無能願至

  賊中諭天子至意即日賫詔見泚汎留漵不遣卒被害贈太子太保諡曰忠子士矩文學早就喜與

  豪英遊開成初爲江西觀察使呉湊漵弟累進左金吾衞大將軍湊才敏鋭而謙畏自將帝尤

  委信時令狐彰田神功等繼歿其下揺亂湊持節至汴滑委曲慰諭軍中驩附元載當國久帝召湊

  圖之收載賜死貞元十四年拜京兆尹進兼兵部尚書卒諡曰成湊任中外未嘗有過爲外戚表

  張萬福元城人三世明經止縣令州佐萬福乃學騎射從征遼東有功累攝壽濠舒三州刺

  史代宗召見曰欲一識卿面後以利州刺史鎮咸陽李正已反屯兵埇橋江淮漕船不敢踰渦口德