Page:Sibu Congkan Xubian113-穆彰阿-嘉庆重修一统志-200-015.djvu/34

维基文库,自由的图书馆
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  驻守今设千总㵎河营在丰润县南海滨有把总驻守属玉田营韩城堡在丰润县

  南五十里金史玉田县有韩城堡崖儿口在丰润县东北山下又县西有马家窝俱设巡

  司明洪武中裁越支盐场 --(‘昜’上‘旦’之‘日’与‘一’相连)在丰润县南一百里东接济氏西北至斗沽接宝坻县芦台场

  广袤二百四十里遵化驿在州治西门外明崇祯二年 本朝复移置州治东又石门

  驿在州东六十里明洪武中置 本朝乾隆二年栽 按玊田县西关旧有阳樊驿明嘉靖中置丰

  润县南门外旧有义丰驿明洪武中置嘉靖二年移置县东三十里今并废

 ︹津梁︺梨河桥在州南六十里元中统中建今河渐北徙桥亦就圯五里桥在州西三

  里明景泰闲建亮水桥在玉田县东三十里两家店之东当双城河下流两岸陡削中多淤

  泥旧建木桥以渡 本朝顺治年间改建石桥永济桥在玊田县东南四十里草桥屯邑人

  王诏丰台桥在玉田县西南一百里桥东属丰润桥西属宝坻有管河主簿驻此