Page:Sibu Congkan Xubian196-穆彰阿-嘉庆重修一统志-200-098.djvu/145

维基文库,自由的图书馆
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  北故城在县东五十二里因葭芦镇为名寰宇记废长松县在曲水县西一百里后周武成二年

  同和郡同徙于此隋改长松以地多乔松为名唐贞元六年废入曲水 按水经注有长松县在白

  水之南阴平西南界盖晋魏时氐人所置今县乃在阴平之北近葭芦镇盖此取故名非故地又寰

  宇记云在曲水西亦与元和志不合正西废县在文县西南五十五里隋书地理志西魏

  置属武都郡唐书地理贞观元年省入曲水甸氐故道在文县西汉置甸氐道属广汉

  郡后汉属广汉属国都尉华阳国志属阴平郡晋省李奇曰甸音媵颜师古曰食证反帖夷

  废县在文县西隋书地理志同昌郡统帖夷县西魏置又置昌宁郡开皇三年郡废元和志帖

  夷县西至扶州一百里后魏废帝元年置旧唐书地里志万岁通天二年改为武进县神龙初依旧

  为帖钳川废县在文县西隋书地理志同昌郡领钳川县西魏置有钳川山元和志

  钳川县东至扶州一百三十里后魏废帝二年置因钳川山为名尚安废县在文县西