Page:Sibu Congkan Xubian239-穆彰阿-嘉庆重修一统志-200-141.djvu/85

维基文库,自由的图书馆
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  平废县在简州西南四十里西魏置唐开元中移治仁寿县界隋书地理志隆山郡贵平县

  西魏置又置仁和郡周又废可昙平井二县入焉开皇初郡废旧唐书地理志贵平县汉广都县之

  东南地旧治仁和城开元十四年移治禄川九域志平泉县有贵平镇旧志在𥳑州西南四十里后

  魏时县址也灵池废县在简州西北元和志灵池县西至成都府六十里久视元年

  史李道广奏分蜀县广都置东阳县天宝元年为灵池县以县南灵池为名宋史地理志天圣四

  年改为灵泉元史地理志至元二十二年并灵泉入𥶆州旧志州西七十里有龙泉镇即故灵泉县

  晋乐废县在崇庆州西南旧志按宋书州郡志晋源郡领晋乐县故属沈黎郡今州

  西南三十里有晋康废县疑即晋乐之讹也江源废县在崇庆州东南汉江原县地西

  魏置犍为郡及僰道县隋开皇三年罢郡大业二年废僰道县入新津县唐武德元年于此置唐隆

  县属益州垂拱二年改属蜀州长寿二年改曰武神龙元年复曰唐隆先天元年改为唐安至德