Page:Sibu Congkan Xubian289-穆彰阿-嘉庆重修一统志-200-191.djvu/148

维基文库,自由的图书馆
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  碎叶城调露元年都䕶王方翼筑似四镇之碎叶城即在焉耆国界与伊犁河西之碎叶城为突厥

  地者不同新唐书焉耆传又云开元七年十姓可汗请居碎叶安西节度使汤嘉惠表以焉耆备四

  镇又似开元之前以碎叶备四镇开元后地赐突厥始移镇于焉耆然旧书言高宗时吐蕃大入焉

  耆以西四镇皆䧟则焉耆实四镇之一地理志又明言统龟兹毗沙疏勒焉耆四镇又言毗沙疏勒

  焉耆三都督府皆上元中置则焉耆之备四镇实不始于开元时又似碎叶镇即焉耆镇犹毗沙镇

  之即于阗镇也然则唐有两碎叶四镇之碎叶即在焉耆国界欤然新书又何以言十姓可汗请居

  碎叶乃以焉耆备四镇也新书杂采传纪不若旧书之可信然不敢遽定姑阙疑焉鹰娑都

  督府唐书突厥传贺鲁巳灭以鼠尼施处半部为鹰娑都督府回鹘传契苾亦曰契苾羽在焉

  耆西北鹰娑川多览葛之南其酋哥楞自号易勿真莫贺可汗弟莫贺咄特勒皆有勇子何力尚纽

  率其部来归时贞观六年也诏处之甘凉闻以其地为榆溪州西域图志唐以处半部为鹰娑都督