Page:Sibu Congkan1747-方苞-方望溪先生全集-12-10.djvu/15

維基文庫,自由的圖書館
跳至導覽 跳至搜尋
此页尚未校对


老語及君猶肅然君始爲莆田敎諭郡守知文貞重君

聞君貧食少食而多糜俾攝縣令及鄰邑敎官家人私

慶衣食自是可少充而在莆九年盡室餔糜無改也戊

辰遷晉州武强令會遼陽于公成龍巡撫直隷喜猛鷙


吏急催科而君屏鞭抃下牒詰責不爲動方是時耗羨


尙未歸公有司皆謂己物也而君獨自刻苦用代貧民

輸不及額者終君之任邑賦無虧君殁五十年其曾孫


獻瑤成進士改庶吉士歸葬其親以表君之墓請日墓

故有誌皆泛語無可採者而瑶所聞於父祖者略如此

叩以不載誌銘之由曰拒山賊不敢尸名以蓋鄕里先


曾大父之志也爲邑宰則事多忤於大府時于公貴盛