Page:Sibu Congkan0822-尹洙-河南先生文集-4-2.djvu/124

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


景祐元年三月某日終於家母孫氏追贈永安縣


太君初娶王氏繼室傅氏故忠武軍節度使潜之


孫二子良臣良弼並舉進士女二一嫁太廟齊郎


 通一尚幼寳元二年 月 日二子奉君之喪


葬於北邙之原君母兄昌齡今官五品故先夫人


皆得追命焉君之伯君先姊寔洙之大母君於洙


大父之行也又嘗皆舉進士同硯席故詳其為人


銘曰


温温其淳矯矯其荘守學而固秉徳而嘗在家之


聞寔士之良葬從先君刻此銘章既寧既堅以永