Page:Sibu Congkan0918-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-33.djvu/58

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


體況佳福脩苟自存活諸況前書具之此不繁述軄

租極荷掛意前者爲料錢曆子承封送王仲文等狀

蓋當時作書誤冩本爲添支曆尓更說與問看記得

當時離南都時似繳納了恐未曽繳時須要見歸着

也此中尋來並不見故也更爲王渭州織紗如何亦

告因書批及見解牓喜賢弟𬒳薦歲杪多愛某再拜

軄田絲十二兩有公文却送還府

   又皇祐五年

某啓近累累辱書承夏𤍠幕中清勝某居此以來事

緒累次書中應悉但卜𦵏心欲速了而事未有涯絶