Page:Sibu Congkan1214-楊萬里-誠齋集-32-30.djvu/115

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


呈似公公不為不可是時万里未識公也自是書

問還徃益宻情益親厚後八年万里將漕江東𬒳

㫖徃上 問囚過新安至休寕公遣人送酒相勞

苦又遣其子鉉遮見于逆旅是時以使事有指欲

見公而不敢也私念㱕塗當庚此願既而山路﨑

嶔難以再經拏舟東㱕至今以不識公為恨毎毎

流涕公聞之亦流涕蓋万里平生知舊相識而不

相知者有矣未有不相識而相知者也不相識而

相知者公一人而巳公旣没万里哭遣家僮弔焉

今鉉又以兵部王公寅所狀公之行實來謁銘万