Page:Sibu Congkan1479-柳貫-柳待制文集-8-6.djvu/39

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


余曰今大縣户五六萬中縣户一二萬而嬴以今揆

古今之縣古之鄉遂也古之教者家有塾黨有庠遂

有序國有學自閭胥族師黨正州長其屬民皆有教

治政令其考徳糾過皆有勸戒故閭側左右塾之出

入受教者即其視養扵庠而進射扵序者也曰賢曰

能則郷遂大夫以禮而賔興之者也曰有道曰有徳

則大司樂之教以樂徳樂語樂舞者也州鄉之考察

其法詳司徒之𦫵選其制嚴學校自閭井而興閭井

因學校而睦幼之為小學壯之為大學内之為國學

外之為郷學郷吏教扵郷師保教扵國無一學不厚

扵民無一民不麗扵學其先後有序其始終相成盖

如此夫以郷遂之𠩄容裂之為二十五黨二十五庠