Page:Sibu Congkan1513-宋濂-宋學士文集-14-12.djvu/12

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


體叚無方所無古今無起㓕三世諸佛不見其有餘河沙凢

夫不見其不足恬師䏻索之扵此焉則松風朝夕所演無非

大乗微妙之法𨼆居惡足以語此㢤閣在越之耶溪上季蘅

若公之所建者因得徑山範公所書松風二大字遂揭以為

名予謂徑山古之名徳其字不可䙝玩宜别求善書者易之

既告之故復為記其事如右其詳則見天竺法師道公所為

文其妙無以加矣予何言㦲

 永明智覺禪師遺像賛

禪師諱延壽字冲玄餘杭王氏子也得法扵天台韶國師大

弘法眼正宗華夷尊慕産下弟子至二千人凈慈禪寺蔵其

遺像雖多歷年所儼若生存㑹濂過錢塘其住持同庵簡公

以像求賛濂因造之而請同庵繕書其上賛曰

我聞智覺大道師進脩精明無與等誦經羣羊来跪聽習定

鳥巢衣襵中一旦撥𨳩光眀蔵際天蟠地悉𨳩朗如揭日月