Page:Sibu Congkan1513-宋濂-宋學士文集-14-12.djvu/38

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


事法以當如律天下他所不及乃曰竒凡二十二言士竒頓

首再拜舞蹈而退士竒既黙識之歸紀扵簡冊復用金書成

卷私𥨸以謂蟣蝨之臣姓名上徹 天聴兼之 聖謨洋洋

戒勑深至真所謂千載一時者矣乃来請記其事以著 寵

恩之所自臣濂聞之背私之謂公當理之謂法行法當理則

不謬扵是非䖏事無私則𠃔合扵公正苟能是雖律之天下

人将有所不及始可謂之竒丈夫矣至哉 聖人之言何其

表裏之兼該本末之詳明也哉士竒宜晝夜欽承以竒自負

精白一心盡瘁事 國庻㡬無愧 寵靈之施者矣士竒尚

勗之哉士竒通法律歷長沙衡陽二府史陞湖廣按察司書

吏擢虎賁左衛知事以轉今官云洪武十年冬十一月前具

官臣金華宋濂謹訓

  題東陽二何君周禮義後

世有恒言决科之文不足以行逺嗚呼豈其然哉顧其合道