Page:Sibu Congkan Xubian140-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-042.djvu/117

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   中置鎮世宗開置陽平郡孝昌中入梁武定六年復取之置穀陽郡領縣二連城高昌舊志唐顯慶

   五年省入蘄縣故城在縣西南七十五里又有連城鋪在縣南百里蓋因故縣為名臨潼故

   城在靈壁縣東北魏書志睢州臨潼郡隋志下邳郡夏邱東魏置臨潼郡後齊改為潼郡開皇初

   廢 按金志元光初議於臨壁縣潼城鎮設倉都監即故縣也縣志今為潼郡鄉在縣東北七十里

   陳留廢郡在壽州南晉志咸康四年於北譙立陳留郡宋書志南豫州刺史陳留太守晉

   立領浚儀小黄雍邱白馬襄邑封邱尉氏七縣齊書志豫州陳留郡領浚儀小黄雍邱三縣魏書志

   揚州陳留郡領浚儀雍邱二縣隋書志安豐有梁置陳留郡開皇初廢元和志漢武置陳留郡屬兖

   州 按留本鄭邑後為陳所並故曰陳留又按彭城亦有留此留屬陳故稱陳留寰宇記陳留廢郡

   在安豐縣東北五里浚儀廢縣在縣東北二百五十步芍陂塘下雍邱廢縣在縣南六十里小黄廢

   縣在縣西北三十里以上一郡三縣晉義熙十二年劉義慶奏置其郡及浚儀雍邱二縣隋開皇三