Page:Sibu Congkan Xubian207-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-109.djvu/36

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


   之下詔獄遣戍横州隆慶初召為工科條上治河事宜又薦譚綸俞大猷戚繼光宜用之薊鎮皆從

   之累擢南京右僉都御史遷廣東巡撫旋罷歸萬厯十二年始起湖廣副使終左都御史王士

   性字恒叔宗沭從子萬厯進士由確山知縣徵授禮科給事中首陳天下大計言朝廷要務二官

   司要務三兵戎要務四疏凡數千言深切時弊多議行劾揚巍阿輔臣申時行時行納巍邪媚皆失

   大臣誼又請召還沈思孝呉中行等十六人忤㫖不報遷吏科出為四川㕘議厯鴻臚寺卿卒

   明諏字君教黄巖人萬厯進士授太常博士釐正郊廟大祀典章擢給事中倭警上六事時内

   侍頓隆犯罪尋見原雲南𡻕進礦金初議量減尋復故明諏并疏㕘駮忤中官又疏請召還直臣張

   棟等又請起用閣臣王家屏尚書沈鯉員外郎鄒元標時家屏方建言忤㫖㑹枚卜吏部首列家屏

   名顧憲成坐謫明諏復疏救之帝怒削籍歸呉執御字朗公黄巖人天啟初進士除濟南

   推官德州建魏忠賢祠獨不赴崇禎三年徵授刑科給事中言理財先保民請蠲畿輔加沠及捐助