Page:Sibu Congkan Xubian272-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-174.djvu/140

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   寨遺𣆟苗嶺在西林縣西北八十里層巒峭壁行半日始抵其巔高處一石穴出泉居

   民賴以汲飲靈洞在淩雲縣北半里巖穴深廣石皆異形有泉出洞中紅水江

   雲縣北一百五十里一名渾水河源出雲南陸涼州由州西南壩達山入境流經西隆州北逶迤經

   淩雲界而東又東流經東蘭州界巨石横流怒濤奔激泥沙泛濫濁如黄河盤江在淩雲縣

   東北一百四十里自貴州永寕州流入合紅水江馱娘江在西林縣東二十里其上流為

   同舍河源出雲南廣南府馬别山東流經西隆州西南又東入縣界繞縣東南與淥馱河合流而東

   至瓦村隘入土田州界水色甚清即右江之上源也清水河在西隆州西源出雲南維摩州

   界東流入州界經壩達山北入渾水河淥馱河在西林縣西南自雲南廣南府流入與馱

   悶河合繞縣治南又東合馱娘江馱悶河在縣西亦自廣南府流入隴高水在西隆州西源

   出州西南一百里北流入渾水河阪作水在淩雲縣西南明統志在廢利州南八十里南