Page:Sibu Congkan Xubian246-穆彰阿-嘉庆重修一统志-200-148.djvu/114

维基文库,自由的图书馆
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   江西南北浚池明成化中筑正德中甃石 本朝嘉庆二年中江县城周七里门五西

   南濒江东北浚池明天顺八年建 本朝康熙五十三年乾隆三十四年重修遂宁县

   城周十里门四池广二丈引明月堰水注之明正德中因旧址建 本朝乾隆八年修五十六年

  蓬溪县城周五里门四旧依赤城山半在绝𪩘正德六年移筑溪南 本朝嘉庆

   二年甃石安岳县城周三里门四明成化初筑正德七年甃石 本朝乾隆三年

   至县城周四里有奇门四外环以池明正德中建 本朝康熙四十一年修乾隆八年二十

   二年重修

 ︹学校︺潼川府学在府治东南宋大观初建 本朝康熙初修乾隆二十六年五十年重修

   八学额数十五名三台县学未建 本朝乾隆六年设附潼川府学入学额数千二名

   射洪县学在县治南明景泰六年建 本朝康熙六年重建三十四年四十八年重修入