Page:Sibu Congkan Xubian272-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-174.djvu/139

维基文库,自由的图书馆
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   在淩雲縣西一百二十里山林端雅如餞納日凌雲山在淩雲縣北半里極高峻囘顧

   山在淩雲縣東北廢程縣東五十里砦𠒋山在西隆州南綿亘十餘里壩樓山

   在西隆州西南一百二十里高聳矗天上下三十餘里壩達山在西隆州西二百五十里

   渾河繞其下樣山在西林縣東二百四十里與淩雲縣接界深林箐嶂谷無居人累峯

   山在西林縣東南二百里峯巒層曡迤邐平布二十餘里潺岜山在西林縣東南二百

   里巖穴出泉林麓葱蔚夾山在西林縣東南二百四十里與土田州及雲南廣德府接界

   晚架山在西林縣南二十里獨旺山在西林縣南四十里中峯尖聳石壁峭立

   龍山在西林縣西南一百五十里與廣南府接界界亭山在西林縣西北一百二十

   里與西隆州接界大山在西林縣東北二百三十里與淩雲縣接界峯巒綿亘蓮花

   峯在淩雲縣北五里下有泉蒼嶺在西林縣東二百里一名蒼冒嶺數峯並峙後一峯有土