Page:Sibu Congkan Xubian272-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-174.djvu/53

维基文库,自由的图书馆
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


   在宜山縣東二十里大通橋在天河縣南半里廣源橋在天河縣北二里

   水橋在河池州東七里都黎橋在思恩縣西北二十里大曹渡在宜山縣

   東四十里又懷遠渡在縣西四十里又龍江渡在縣北下有太平石江口渡在天河縣南二

   十五里通道所經又清潭渡在縣北三十里環江渡在思恩縣西一里羅墨渡

   在忻城土縣南三十里一名羅脈渡與賓州上林縣接界烏泥江渡處也柳州八寨有羅墨渡即此

   金城渡在河池州東五十里

  ︹隄堰︺官陂在宜山縣南六里堰龍泉水分流東西灌溉𣾀於城引入飲軍池又潭臺陂在城東

   八里南陂在城東南二里白牛陂在城東南六里牛軌潭陂在城南六里西窯車江陂在城西南三

   里九龍江陂在城西八里皆利灌溉懷徳陂在河池州西二里水自西來環繞陂下又蔣村

   陂羅家水陂在州東又官村陂在州東北俱可灌田