Page:Sibu Congkan Sanbian132-張元濟-三輔黃圖-1-1.djvu/60

維基文庫,自由的圖書館
跳至導覽 跳至搜尋
此页尚未校对


𥙊仙人處上有承露盤有銅仙人舒掌捧銅盤玉杯以

承雲表之露以露和玉屑服之以求仙道長安記仙人

掌大七圍以銅爲之魏文帝徙銅盤折聲聞数十里

    右建章宫

夀宫北宫有神仙宫夀宫張羽旗設供具以禮神君神

君來則肅然風生帷帳皆動

明光宫武帝太初四年秋起在長樂宫後南與長樂宫

相連屬漢書元后傳曰成都侯啇甞疾欲避暑從上借

明光宫盖即此王莽建國元年改明光宫爲安舘安定

太后居之

太子宫甲觀太子宫有甲觀畫堂漢書注曰甲者甲乙丙丁之次也