Page:Sibu Congkan0683-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-7.djvu/127

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


以致平治孔子之聖自云三年有成今自嗣位以來歳有餘

耳臻此功德其何捷哉置郵傳命未足以諭以非常之功襲

尋常之號以冠古之美屈守文之名臣子之誠闕而不奏天

號人稱不滿事實斯亦縉紳先生之過也臣子或作臣下謂臣官居

師長不言謂何考其所陳中於義理天人合願不謀而同非

臣之愚所敢隱蔽輒冒死以聞伏乞天恩特允誠志令公卿

大夫得竭心慮取正於經以定大號有司備禮擇日以頒天

下幸甚天下幸甚臣某誠惶誠恐方本无臣某下六字

   舉韋顗自代狀一首 尚書兵部

  中散大夫守大理少卿驍𮪍尉韋顗

右伏凖建中元年正月五日制常參官上後三日舉一人自

代者前件官學識該逹器量弘深朝推直道代仰清節𩔰映

班序十五年餘夷險一致風猷益茂屈居少列未副羣情文