Author:列禦寇

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
作者-L
列禦寇
公元前451年—公元前376年
尊稱“列子”,戰國鄭人,道家思想家。 更多傳記.. Wikipedia-logo.png 維基大典之傳 Wikiquote-logo.png 維基語錄上的名言
列禦寇


PD-icon.svg 该先秦作者的全部原创作品在全世界都属于公有领域,因为该作者逝世已经遠遠超过100年。