Page:乾隆西安府志-02.djvu/3

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
本頁已校對


漢書天文志輿鬼秦也地理志井鬼京兆屬焉後漢書天

文志東井三輔宿山河兩戒攷鶉首之次井鬼二宿分野

屬雍州古秦豐畢杜有扈崇亳驪星𨇠分野書西安府在

井九度至十三度史記天官書北斗杓自華以西南晉

書天文志魁第一星曰天樞主秦元史天文志安西路北

極岀地三十四度半強按歴象考成作三十四度一十六分

釋名通志西安府本元安西路明攺府卽安西意沿革長

安志禹貢雍州之域周武王克商都酆鎬爲王畿秦孝公

作爲咸陽築冀闕徙都之謂之秦川亦曰關中按史記秦本紀德公

初居雍獻公徙治櫟陽一統志始皇置内史漢書百官表內史周官秦因之掌治京師地理

志京兆尹左馮翊右扶風故秦內史漢元年項羽分置雍塞二國章邯雍王王咸陽以