Page:乾隆西安府志-02.djvu/43

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
本页已校对


 言南山則不一而足又有北山胡三省通鑑注關中山

 自甘泉連延至截櫱九𡽀爲北山自終南太白連延至

 商嶺爲南山禹貢錐指古稱終南止於盩厔自秦襄公

 取周地爲諸侯徙都于汧國人作詩美之以終南起興

 說者遂謂終南遠接岍岐並以蔽迤南連屬之山故元

 和志自郿縣以至萬年每縣皆著終南柳宗元終南山

 祠堂碑終南西至於褒斜又西至於隴首以臨于戎東

 至于商顏又東至於太華以距於關雍錄終南橫亘關

 中南面西起秦隴東徹藍田凡雍岐郿鄠長安萬年連

 綿峙踞其南者皆此一山由是終南綿亘所及幾至八

 百餘里而太一武功太白胥合而爲一矣其以太一爲