Page:乾隆西安府志-02.djvu/50

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
本页已校对


 記五臺山太乙谷中有太乙元君湫池漢武帝元封二

 年祀太乙於此建太乙宮又山有太乙峯太乙池証據

 確鑿則太乙自當屬之五臺與終南相爲嶧蜀而不得

 卽謂之終南矣又漢地理志云武功太壹山古文以爲

 終南垂山古文以爲惇物禹貢錐指則謂太乙垂山皆

 禹貢之惇物考賈志云武功山在今郿縣太白山南卽

 古垂山今呼爲嶅山者是其說較允但賈志又謂嶅山

 卽禹貢之惇物則猶未審葢惇物義取惇大博厚而關中

 諸山中最爲隆崛終南而外無有過於太白者神禹隨

 山安得獨遺此地胡氏於雍州謂太乙垂山皆禹貢之

 惇物而卷首圖內太白山下復注云太白卽惇物其說