Page:乾隆西安府志-02.djvu/52

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
本页已校对


城唐西內其東爲唐南內興慶龍池之所其北爲唐東內

大明宮含元宣政紫宸蓬萊金鑾諸殿南内引滻水入城

爲龍首渠入東苑爲龍首池龍首殿皆以是原得名附近

爲土蛇嶺雍大記長安城南鼎門西南北附城有土嶺可

二三百歩隱然如城俗名土𧉮嶺卽山之餘土也

畢原通志在縣西南詩秦風終南何有有紀有堂傳堂

畢道平如堂也箋畢終南山之道名邊如堂之墻然爾雅

釋丘畢堂墻按畢原西起武功東盡高陵卽九𡽀諸山之麓綿亘甚廣三秦記長安城北有平原廣數

百里民井汲巢居井深五十丈當卽指此顧隨地異名長安而外在咸陽者一稱畢郢一稱畢陌一稱咸陽一稱洪

瀆一稱咸陽北阪在高陵涇陽者或稱南原或稱石安或稱池陽或稱長平阪皆畢原也今就載籍語有專屬者分

隸各縣其有關文武諸陵者并入古蹟卷內