Page:乾隆西安府志-02.djvu/61

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
本页已校对


高望原縣志在縣南少陵原北一名高望堆長安志潘岳

西征賦憑高望之陽隈李善注長安圖曰高望堆延興門

南八里

鳳棲原縣志在縣南少陵原北漢神爵四年鳳皇十一集

杜陵故名在唐爲安化里長安志少陵西北三十里皆此

少陵原賈志在縣南四十里長安志南接終南北至滻水

屈曲六十里入長安縣界城南記鳳棲少陵其實一本因

地異名耳漢總謂之鴻固原通志其下有鴻固坡迤西爲

鮑坡又相近有朱坡縣志丞相朱博故里雍大記坡瞰南

山之勝少保杜公池亭在焉唐杜牧朱坡詩下杜卿園古泉聲繞舍啼靜思長慘切薄