Page:乾隆西安府志-02.djvu/67

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
本页已校对


鷹嶺

大義谷長安志在縣東南八十里東南至乾祐縣及金商

等州西南有路至興元府按乾祐今屬鎭安金州卽今興安州縣志谷在白

道谷東有路通興安龍首原發脉於此東有庫谷谷內有

大興山北周庾信終南山義谷銘并序周保定二年歲次壬午七月己巳朔大冢宰晉國公命鑿石關之谷

下南山之材維公匡濟𢑱倫宏敷庶績燮理餘暇披閱山經以爲終南惇物日月虧蔽杶幹栝柏椅桐梓𣾰年代藴

積於何不有乃謀山澤之官兼引衡虞之匠東出藍田則控灞乘滻西連子午則據涇浮渭派别八溪流分九谷銅

梁四柱石關雙啟靑綺春門溝渠交映綠槐秋巿舟檝相通蓄之則爲屯雲泄之則爲行雨靑牛文梓白鶴貞松運

以寘宫崇斯雲屋千櫨抗殿龍首干雲萬頃踈苗蟬鳴再熟豈如運石甘泉纔通櫟陽之殿穿渠榖水直繞金墉之

城將事未勞爲功實重國富人殷方傳千載因功立事敢勒山阿銘曰寥廓上浮崢嶸下鎭壁立千丈峯横萬仭桂

月危懸風泉虛韻乘輿嶺阪舉挿雲根八溪分注九谷通源北涵桐井南浮石門模𧰼大壯規繩百堵膠葛九成徘