Page:乾隆西安府志-02.djvu/84

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
本页已校对


爲檀峪五里坡李靖泉又曲峪峪内有蓮花山石灰洞蒿

平潭石靑洞班鳩嶺上至一碗泉嶺又黃栢峪内有土地

嶺又烏桑峪內有長仙洞觀音淬赤干嶺

圭峯一統志在白雲山東其形如圭東有小圭峯相近爲

太平峪有長嘯洞

丫髻山縣志在縣南二十五里分岐似髻相近有指壁崖

雞頭山長安志在縣東南三十里雍勝畧俗呼小武當山

又五里有高冠峪縣志内有高冠潭老君渴蒼頭岔唐岑參高

冠谷口招鄭鄠詩谷口來相訪空齋不見君澗花然暮雨潭樹煖春雲門徑稀人迹簷峰下鹿羣衣裳與枕席山靄

碧氛氲又還高冠潭口留別舍弟唐昨日山有信祇今耕種時遙傳杜陵叟怪我還山遲獨向潭上酌無人林下棊

東谿憶汝處閑卧對鸕鷀又終南雲際精舍尋法澄上人不遇歸高冠東潭石淙望秦嶺微雨作昨夜雲際宿旦從