Page:乾隆西安府志-05.djvu/6

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  以便調遣大功吿成後于乾隆二十九年三月初六日

  奉

 上諭肅州距西安㑹城較遠于腹地屬員案牘控馭轉多隔

  礙著將蘭州廵撫衙門改爲督署令該督移駐並兼管廵

  撫事毋庸更設巡撫所有原設撫標卽攺爲督標其舊設

  西安督標改爲提標卽令固原提督囘駐西安管轄欽此

  時總督移駐蘭州府所有西安府城院署仍復時加修

  爲制軍行臺焉

  廵撫部院署通志在府治北明宣德七年建嘉靖二十一

  年廵撫趙廷瑞增修復導通濟渠由西垣入東垣岀

 本朝康熙二十四年廵撫鄂愷重修資政錄四十一年