Page:乾隆西安府志-08.djvu/36

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


日文德皇后搯一甲跡故錢上有搯文每兩二十四銖則

一錢重二銖半以下古枰比今枰三之一也則今錢爲古

枰之七銖以上古五銖則加重二銖以上

食貨志先天之際兩京錢益濫開元初宰相宋璟請禁惡

錢行二銖四參錢毁舊錢不可用者

食貨志開元二十六年置錢監兩京用錢稍善其後錢又

漸惡詔出銅所在置監鑄開元通寶錢京師庫藏皆滿天

下盜鑄益起京師權豪歲取之

食貨志開元時兩京錢有鵝眼古文綫環之别毎貫重不

過三四觔至剪鐵而緡之李林甫請出絹布三百萬匹平

估收錢物價踴貴訴者日萬人楊國忠欲招權以市恩揚