Page:乾隆西安府志-10.djvu/9

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 聖人之經又曰使後之君子知古人之用心而不廢前功庻斯人之有寄推其意直欲千百世下好古之士相與寶

 此翰墨之淵藪也嗟乎關中漢唐碑版不可枚舉宋天聖間詔建浮圖姜遵知永興軍取漢碑之堅好者以代甎甓

 有縣尉具言不可遵以故隔朝命按罷之時何斯舉作詩云長安古碑用樂石蠆尾銀鈎擅精宻缺訛橫道已足哀

 况復鐫裁代甎甓有如天吳與紫鳯顚倒在衣吁可惜則元祐以前碑版之厄亦不知凡幾而九經巋然靈光屢厄

 不磨所謂神物呵護洵不誣矣今名十三經者在唐惟九經并孝經論語爾雅康熙七年中丞賈漢復補刻孟子七

 卷遂合爲十三經   今上天縱多能精摩古人書法群工勒石建   御書之亭琬琰之光超越今古此又

 當代之文明也自金元以來好事者又往往重勒舊本而能書家亦各摹片石於其中棟宇雖存元祐之舊而朽于

 風雨殆不可支吾里徐君來遊于秦摩挲其側仰而嘆曰石經行且委瓦礫龍圖之功于斯廢矣斯文所寄予且新

 之遂傾其橐鳩工焉三閱月而吿成故都壯觀復在于目其有功于聖人之經龍圖之後又何多讓余樂觀其成不

 可不書也君名朱 字孚尹浙之秀水人博學好古負才貝將令縣云乾隆壬辰中丞畢公

 復𪔂新焉陝甘資政錄西安郡學後舊有碑林置唐宋以