Page:乾隆西安府志-12.djvu/11

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 知州

關内周資錄宋制知州要郡文臣一員帶本路兵馬鈐轄

武臣一員充副鈴轄屬官與府同

李欣福建通志李欣字公愉莆田人太平興國間進士知

耀州時關輔盜賊充斥欣陳討捕之䇿踰月悉平

趙安易幽州人太平興國中

陳文顥仙遊人咸平初

崔立安陽集立字夲之淸河人咸平二年進士知耀州事

耀民氣豪喜訟號難治始至繫囚滿獄公爲區判善惡勸

阻明白境內以淸代歸民走漆沮二水之次邀公呼曰吾

之父母今焉徃羣臥灘石上使公馬不得前翌日繇間道