Page:乾隆西安府志-12.djvu/43

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


馬忙臨潼志字通甫臨潼令

王奥臨潼志朝散郞知臨潼縣管勾學事兼兵馬都監雲

騎尉

王珪高陵志至元七年以敦武校尉知縣事兼諸軍奥魯

勸農事

張濤高陵志至元十一年以從事郞任縣令又張翼至元

十四年將仕郞任又郭泰至元十七年任又武貴至元二

十年以敦武校尉任又邢霆至元二十五年以從事郞任

又李琚至元二十八年以從事郞任又王大用元貞二年

以從事郞任又楊翰以將仕郎任又郭良弼至大元年

徴仕郞任又盧佐延祐元年以承仕郞任又梁才茂延祐