Page:乾隆西安府志-12.djvu/60

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


趙時馬志犍爲人舉人知耀州以才堪治劇改乾州耀州

志時正德十五年任嘉靖初以明德寺改建文正書院

李廷寶耀州志曲沃人嘉靖三十一年知耀州會年饑地

震廷寶一切與民休息裁省供應里甲便之

魏必興耀州志濠梁人與太祖故舊洪武二年上頌授大

府力辭已而令自擇乃擇耀州始至會州治燬治事於夏

侯堡其年創建州治與官吏舍三年建學建府署五年建

文廟三壇其他里甲徭賦學校驛傳皆必興所剏云

龔遜耀州志宜城人洪武二十七年

高永登耀州志杞縣人洪武二十九年任創豐盈倉積粟

至數萬會歲饑發賑民頗賴之又重修鼓樓又于各里中