Page:乾隆西安府志-12.djvu/79

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


性明爽能發奸摘伏値荒歲勸富人貸貧民種且爲之營

度計長久行取兵科給事中

何起鳴盩厔志字應岐四川内江人由進士爲盩厔令發

奸摘伏若神境有偷盗株連數十人起鳴盡釋之獨杖殺

盗者餘聽自新計畝均糧役無輕重作集賢書院課士之

才者敎之

梁沂通志字企南臨潁舉人嘉靖五年渭南知縣政尙平

易好賢下士暇卽置酒賦詩外若不知有簿書者然性剛

直是非曲直絲毫無所屈撓於是貴介枘鑿終以流言罷

高義富平志葉縣舉人嘉靖中爲富平令尊禮師儒撫恤

瘡痍有良吏風