Page:乾隆西安府志-17.djvu/76

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


蕭貢金史字貞卿咸陽人大定之十二年進士調鎭戎州

判官擢監察御史遷北京轉運副使親老歸養左丞董師

中右丞楊伯通薦其文學除翰林修撰上書論比年之弊

人材不以器識操履巧於案牘不渉吏議者爲工用人不

務因材授官惟泥資叙名器不務愼與人多僥倖守令不

務才實民罹其害伏望擢眞才以振澆俗核功能以理職

業愼名器以抑僥倖重守令以厚邦本然後敎化可行百

事可舉詔詞臣作唐用董重質誅郭誼得失論貢爲第一

貢嘗論時政五弊言路四難詞意切至攺治書侍御史遷

國子祭酒兼太常少卿與陳大任刋修遼史攺刑部侍郞

歴河東北路南京路轉運使御史中丞戸部尙書興定元