Page:乾隆西安府志-17.djvu/78

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


上都留守加中書右丞妻劉氏殁帝欲爲娶貴族固辭乃

娶民間女已而喪明夫妻相敬如友大德九年卒謚忠貞

賀勝元史仁傑子字貞卿從許𢖍學通經傳大義年十六

入宿衞凝重寡言拜集賢學士三十年簽樞宻院事遷大

都護大徳九年父仁傑請老代爲上都留守通商賈抑豪

縱岀納有法供億不匱奉聖州民高氏籍虎賁以貲雄鄉

里身死子幼有達官利其財使部曲强娶高氏婦勝白帝

斥之高氏以全歲饑輙發倉廩賑民民德之爲立祠上都

西門外開平人張弼家富弼死其奴索錢民家弗得敺負

錢者至死治獄者敎奴引弼子並下獄丞相鐵木迭兒受

賂不爲直勝以語御史劾奏丞相罷之英宗卽位鐵木迭