Page:乾隆西安府志-18.djvu/111

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


牧各有成數乃按籍定約僦次舍庀餱糧峙器用兵所至

如歸居人安堵市不攺肆視事浹月以勞卒喪西歸民庻

號慟

馬逢臯三原志字千里三原人萬歴癸丑進士岀知襄陵

除富民供具之苦驛逓養馬之累擢御史抗疏請正綱紀

指斥梴擊紅丸遂及墨勅票提等事朝端以肅又力救楊

漣以明移宮之案劾御史劉廷元三不忠表提牢王之寀

發覺之功轉山東叅議詔還授御史有爲魏璫起祠眞定

者逢臯束㑹稿不行疏劾諸党逆者中察典降山西都事

後授南吏部考功主事

曹代之咸寧志字若參咸寧人領萬歴乙卯鄉薦初任貴