Page:乾隆西安府志-18.djvu/116

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


潔巳愛民急公敬事陞高唐知州恩民赴闕保留又三年

擢吏部主事孤立獨行不付中官十年不調卒

王健涇陽志字大龍三原人崇禎間中進士風格峻整動

由禮節授聊城令強幹淸愼請攺遼糧練餉立折馬之法

以甦俵馬民咸稱便

張炳璿涇陽志字儀照涇陽人父鑑太原同知督餉偏頭

關勤能有聲炳璿以貢生崇禎時授滿城令綏輯撫循邑

稱大治以淸直不合於時歸里閉戸著書文多傳世

郭𪔂籓涇陽志涇陽人字翰字沔縣敎諭時㓂薄沔令恇

懼𪔂藩以城守爲巳任勵義勇親冒矢石賊被創去攻西

鄉上使署鳳縣招撫流移殱捕盗賊克稱其職