Page:乾隆西安府志-18.djvu/122

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


蕭𪔂通志高陵人洪武時給事中

張汝棟通志涇陽人嘉靖時給事中

霍榮通志盩厔人永樂時工科給事中

徐芳通志醴泉人洪武時給事中又李琰張厚俱天順時

御史

梁體坤臨潼志字寧宇臨潼人增廣生崇禎五年流賊縱

掠其地令牽馬坤大罵曰我朝廷士子豈爲賊驅使耶賊

舉刄斷其四肢死

張景耀盩厔志字振兮盩厔廩生時流氛四煽景耀以禦

㓂保鄉閭自任知縣田時暢令主義兵訓練嚴肅崇禎七

年七月賊鑽天鷂等循山而至景耀遏之西境乘勝追至